darbo_kodeksas1.jpg
2014 m. sausio 10 d.

darbo_kodeksas1.jpg

Apie Darbo kodekso „reviziją“ jau daugiau nei metai kalbanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jos dar nepradėjo. Praeitų metų pavasarį žadėta kurti ekspertų grupę, kurioje būtų atstovaujama ir socialiniams partneriams, taip ir nebuvo sukurta,  o jei ir buvo, tai, PN žiniomis, nė karto nebuvo susirinkusi.


Tuo tarpu ministerija praeitų metų gegužę pradėjo paslaugos „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ pirkimų procedūras. Jos dar nebaigtos, institucija, kuri turės parengti minėtą modelį, dar nėra aiški.  Ekspertai turėsią išsiaiškinti dabartinę situaciją, įvertinti ES šalių praktiką ir kartu su socialinių partnerių atstovais pateikti objektyvių pasiūlymų, kaip tikslinti darbo santykius, užimtumą ir socialinį draudimą reguliuojančius teisės aktus.

PN šaltinių teigimu, projektas yra finansuojamas iš Vidaus reikalų ministerijos projekto, paraiška buvo paduota dar 2012 m. Rezultatų laukiama iki šių metų pabaigos.

PN turimais duomenimis, pernai buvo atliktos šios pirkimo procedūros:

2013 gegužės 17 d. buvo paskelbtas atviras konkursas „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimo paslaugų pirkimas“, tačiau nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo. Viešųjų pirkimų procedūra buvo baigta.

2013 m. liepos 29 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas supaprastintas atviras konkursas „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio–administracinio modelio sukūrimas“ (pirkimo numeris 140502) neįvyko, kadangi 2013 m. spalio 29 d. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir supaprastinto atviro konkurso sąlygų 9.6.5. punktu, buvo atmestas pirkimui pateiktas pasiūlymas (pateikta per didelė perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina), todėl viešųjų pirkimų procedūros baigtos. Atmestas Vilniaus universiteto pasiūlymas, kurio kaina buvo apie pusketvirto milijono litų.

2013 m. lapkričio 8 d. Viešųjų pirkimų komisija nutarė vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ paslaugų pirkimą vykdyti neskelbiant apie pirkimą (kai pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus).

PN informacija