2013 m. gruodžio 23 d.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) parengė nuomonę dėl Minimalių pajamų Europoje ir skurdo rodiklių.


Kadangi struktūrinės reformos nebuvo įgyvendintos, o krizė padarė neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį, Europoje sulėtėjo ekonomikos augimas, buvo prarastos darbo vietos, plinta skurdas ir atskirtis, kartu senėja visuomenė, didėja migracijos srautai ir įsigali euroskepticizmas; todėl dabar labai skubiai reikia tokio politinio modelio, kuris stiprintų politinę atsakomybę, solidarumą ir pagrindines Europos socialinio acquis vertybes.

Atsižvelgdamas į tai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas mano, kad šiuo kritiniu momentu minimalių pajamų įvedimas Europoje padės užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, apsaugoti pagrindines žmogaus teises, garantuoti ekonominių ir socialinių tikslų pusiausvyrą ir teisingai paskirstyti išteklius ir pajamas.

ESSRK nuomonę dėl Minimalių pajamų Europoje ir skurdo rodiklių galite rasti ČIA.