vdi_logo.jpg
2014 m. sausio 2 d.

vdi_logo.jpg

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) iki 2014 metų liepos 1 dienos pratęsia terminą ūkio subjektams pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę bei darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.


„Terminą pratęsėme atsižvelgdami į padidėjusį ūkio subjektų dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos būklei bei išaugusį darbdavių konsultacijų su darbo inspektoriais poreikį siekiant ją gerinti. Įmonėms suteikiama daugiau laiko pašalinti esamas neatitiktis ir pažeidimus, kad deklaracijose pateikiama informacija būtų teisinga ir atitiktų realią situaciją“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.

VDI primena, jog, jei įmonėje nėra samdomų pagal darbo sutartį darbuotojų, informacijos apie darbuotojų saugos būklę teikti nereikia. Deklaracijų taip pat nereikia pateikti reorganizuojamoms įmonėms bei įmonėms, kurioms paskelbtas bankrotas. Jei klausimyne pateikti klausimai įmonei neaktualūs, atsakymai į juos žymimi N/N (neaktualu).

Besirengiantiems pateikti deklaracijas taip pat primintina:
  • Pirmą kartą prie Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) turi prisijungti įmonės vadovas, nes tik jo asmens duomenys yra juridinių asmenų registre. Prisijungęs vadovas gali pildyti klausimyną arba suteikti įgaliojimus kitam asmeniui atstovauti įmonei šioje sistemoje.
  • Jei vadovas neturi galimybės prisijungti prie EPDS, jis VDI siunčia laisvos formos prašymą suteikti įgaliojimus kitam asmeniui, nurodydamas šio asmens kodą, vardą ir pavardę. Pasirašytą prašymą galima atsiųsti paštu adresu Valstybinei darbo inspekcijai, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius arba pristatyti į artimiausią VDI teritorinį skyrių. VDI suteikia įgaliojimus rašte nurodytam asmeniui atstovauti įmonei EPDS, įmonės atskirai apie tai neinformuoja.
  • Įgaliotas asmuo, kaip ir vadovas, prisijungia prie EPDS iš VDI portalo per nuorodas E. paslaugų darbdaviams sistema –> Prisijungti –> Elektroniniai valdžios vartai su kvalifikuotu elektroniniu parašu arba su savo asmeniniais duomenimis per banko autentifikavimo sistemą.
  • Darbdavys, kuris nėra registruotas Juridinių asmenų registre (dirba pagal verslo liudijimą, yra notaras, advokatas ir pan.), arba jo įgaliotas asmuo tokiu pat būdu prisijungia prie deklaravimo sistemos, per nuorodą „Naudotojo nustatymai“ užregistruoja darbdavio veiklą, užpildydamas lange reikalaujamus duomenis, ir gali teikti elektroninę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaraciją.
Deklaracijos forma bei visa informacija, susijusi su jos pildymu, pateikiama VDI interneto svetainėje www.vdi.lt

VDI informacija