2013 m. lapkričio 8 d.
UAB „Arvi cukrus“ profesinės sąjungos komitetas atsisakė derinti darbdavio teikiamus naujus darbo apmokėjimo nuostatus.


Profesinės sąjungos komiteto nuomone, naujuose nuostatuose siūlomas kintamos dalies dydis priklausytų nuo tiksliai neapibrėžtų gamybinių rodiklių įvykdymo ir neužtikrintų realaus darbo užmokesčio padidėjimo.

Profesinės sąjungos komitetas prašo kuo skubiau pateikti naują darbo apmokėjimo nuostatų projektą ir konkrečius skaičiavimus. Derybos bus tęsiamos toliau.