vyras-ir-moteris.jpg
2013 m. lapkričio 6 d.

vyras-ir-moteris.jpg

Vienas iš barjerų, siekiant vienodos moterų ir vyrų ekonominės nepriklausomybės, išlieka darbo užmokesčio skirtumai. Šis sudėtingas reiškinys pastebimas viso moterų gyvenimo ciklo metu – pradedant žemesnėmis pareigomis, mažesniu darbo užmokesčiu ir baigiant mažesnėmis pensijomis bei aukštesne skurdo rizika. Tai šiandien Vilniuje vykstančios ES konferencijos „Derantis dėl lygybės – sėkmingos strategijos“ atidarymo metu pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.


„Nepaisant to, kad tiek ES, tiek nacionaliniai teisės aktai reikalauja, kad vyrams ir moterims, atliekantiems tą patį darbą arba vienodos vertės darbą, butų mokamas vienodas atlyginimas, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas vis dar egzistuoja visose ES šalyse narėse. Vidutiniškai moterų atlyginimai ES mažesni už vyrų apie 16 proc., Lietuvoje šis atotrūkis mažesnis – sudaro apie 12 proc.“, – sakė ministrė A. Pabedinskienė.

Anot ministrės, Lietuvoje mažesnio moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio pavyko pasiekti dėl sisteminio požiūrio. Visų pirma, įgyvendinamos priemonės, skatinančios moterų dalyvavimą darbo rinkoje – dėl to šiandien moterų užimtumo lygis Lietuvoje beveik lygus vyrų užimtumo lygiui, o moterų nedarbo lygis – net žemesnis.  Taip pat vykdomos priemonės gerinant galimybes derinti darbą ir šeimą, puikus to rezultatas – moterų, auginančių vaikus, užimtumo lygis priartėjo prie vaikus auginančių vyrų užimtumo lygio. Be to, dėl priemonių, skatinančių moterų lyderystę, didinant motyvaciją, pasitikėjimą savimi ir kvalifikaciją, daugėja moterų politikoje, vadovaujančių mažam ir vidutiniam verslui.

Lietuva pirmininkavimo ES Tarybai metu didelį dėmesį skiria lyčių lygybės institucinių mechanizmų efektyvumui, kaip būtinai sąlygai paspartinti faktinę moterų ir vyrų lygybę. Taip pat aktyviai dirbama ties Lyčių balanso bendrovių valdybose direktyva, ieškant visoms valstybėms narėms tinkamo sprendimo. Kaip pabrėžė ministrė A. Pabedinskienė, ekonominis augimas ir gerovė neįmanomi be visiško ir efektyvaus tiek moterų, tiek vyrų talentų panaudojimo.

Konferencija „Derantis dėl lygybės – sėkmingos strategijos“ skirta Europos profesinių sąjungų konfederacijos kartu su Europos Komisija vykdyto projekto „Atotrūkio sumažinimas: kaip kolektyvinės derybos padeda panaikinti darbo užmokesčio diskriminaciją tarp moterų ir vyrų, atliekančių tą patį darbą arba vienodos vertės darbą“ uždarymui.

Konferencijos metu pristatyta ir aptarta keturių regioninių seminarų bei Europos profesinių sąjungų konfederacijos filialų apklausa, kurios tikslas buvo identifikuoti kolektyvinių susitarimų gerosios praktikos priemonių pavyzdžius ir suteikti žinių apie kolektyvines derybas, socialinį dialogą ir, ypač, moterų darbo užmokesčio atotrūkio matmenį, rezultatai.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos organizuojamoje konferencijoje Vilniuje taip pat dalyvauja Europos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų komiteto bei Kolektyvinių derybų komiteto nariai iš 30-ies Europos šalių, Lietuvos profesinės sąjungos atstovai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija