europos-sajunga.gif

TRIŠALIS SOCIALINIŲ REIKALŲ AUKŠČIAUSIO LYGIO SUSITIKIMAS BRIUSELYJE

2013 m. spalio 24 d.

europos-sajunga.gif

Briuselyje prieš Europos Vadovų Tarybą surengtas trišalis socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikimas. Renginio metu daugiausia dėmesio skirta diskusijoms, kokie veiksmai numatomi stiprinant Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialinį matmenį, užimtumo ir socialinės politikos koordinavimą bei socialinių partnerių įtraukimą tiek ES, tiek ir nacionaliniu mastu.

Trišalė taryba yra aukščiausio lygio ES socialinis forumas, kuriame ES vadovai, pirmininkaujančios šalies vadovas ir socialinės apsaugos ministras, pirmininkavimą ES perimsiančių valstybių, darbuotojų ir darbdavių asociacijų atstovai aptaria, kaip spręsti nedarbo problemas, mažinti skurdą ir socialinę nelygybę, gerinti darbuotojų padėtį.

Susitikime kalbėta apie Europos Komisijos pasiūlytas priemones, kaip stiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Siūloma sukurti specialią „socialinę švieslentę” (Scoreboard), kuri pagal 5 rodiklius – nedarbo lygį, neaktyvaus jaunimo skaičių, skurdo riziką, namų ūkio ir pajamų santykį – padėtų įvertinti realią šalies socialinę situaciją ir pagelbėtų formuluojant rekomendacijas, kokias reformas valstybė turėtų įgyvendinti.

Taip pat siūloma stiprinti dialogą su socialiniais partneriais, juos aktyviau įtraukti į sprendimų priėmimą ir įvairių nedarbo mažinimo iniciatyvų, tokių kaip Pameistrystės deklaracija, Jaunimo garantijų iniciatyva ir kitos, įgyvendinimą.

Šios dienos aukščiausiojo lygio susitikimui bendrai pirmininkavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kaip dabar pirmininkaujančios valstybės narės valstybės vadovė, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Herman Van Rompuy ir Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuel Barroso.
Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė, Lietuvos darbo federacijos laikinai einantis pirmininko pareigas Svajūnas Andriulis ir kt.