eesrk_logo_mini.png
2013 m. spalio 23 d.

eesrk_logo_mini.png

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas parengė Nuomonės projektą dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio matmens.

Europos Komisija siūlo keletą iniciatyvų ekonominės ir pinigų sąjungos matmeniui stiprinti, išskirdama tris pagrindines sritis:
  • sustiprinta užimtumo, socialinių iššūkių ir politikos koordinavimo priežiūra;
  • tvirtesnis solidarumas ir veiksmai užimtumo ir darbo jėgos mobilumo srityse;
  • sustiprintas socialinis dialogas.
Komitetas pabrėžia, kad dabartinis socialinio atotrūkio didėjimas Europoje kenkia ekonomikos atsigavimui, augimui ir sanglaudai.
 
Tarpvalstybinis darbo jėgos mobilumas yra svarbus veiksnys, išsaugantis užimtumą ir konkurencingumą bei kuriantis naujas darbo vietas vietoj prarastųjų dėl ekonomikos restruktūrizavimo.
Ekonominės ir pinigų sąjungos socialiniam matmeniui būtini aiškūs instrumentai, rodikliai ir kiekybiniai bei kokybiniai tikslai, kurie būtų tokie pat veiksmingi kaip ir ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominiai ir finansiniai įsipareigojimai.
 
Anot Komiteto, svarbų vaidmenį visais lygmenimis vaidina socialinis dialogas. Jis padeda priimti sprendimus, kurie atspindi tiek darbdavių, tiek darbuotojų požiūrį, stiprina tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, nes be to būtų sunku pertvarkyti Europos darbo rinką ir sustiprinti socialinį aspektą.