pasitarimas.jpg
2013 m. spalio 14 d.

pasitarimas.jpg

Šiandien susitikę su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi Viliumi Mačiulaičiu profesinių sąjungų atstovai aptarė LR Seime teikiamus LR Darbo kodekso pakeitimus. Daugiausiai dėmesio buvo skirta 188 str. įstatymo pakeitimams ir galimiems straipsnio papildymams. Susitikimo metu aptartos derybų dėl kolektyvinių sutarčių, darbo su laikinomis įdarbinimo agentūromis, darbo ginčų nagrinėjimo ir kt. pratktinės problemos. 

Susitikime dalyvavo LPSK teisininkė J. Cinaitienė, LMP pirmininkė G. Gruzdienė, konsultantas darbo apmokėjimo klausimais A.Zvicevičius, advokatas N. Kasiliauskas.

LMP informacija