profesijos2.jpg
2013 m. spalio 4 d.

profesijos2.jpg

Jau po mėnesio visi darbdaviai pradės teikti duomenis apie jų įdarbintų darbuotojų profesijas. Surinkta informacija bus naudojama kuriant specialistų kvalifikacijų žemėlapį. Šį žemėlapį rengia Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ūkio ministerija.


„Kad verslas būtų aprūpintas tinkamos kvalifikacijos darbo jėga, būtina žinoti ir stebėti specialistų pasiūlos ir paklausos balansą. Tam ir yra kuriamas specialistų kvalifikacijų žemėlapis, kurio rezultatai bus naudojami priimant sprendimus dėl švietimo, žmogiškųjų išteklių plėtros ir darbo rinkos politikos formavimo“, – sako ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.

Įgyvendinant atitinkamą Vyriausybės nutarimą buvo nuspręsta, jog duomenis apie apdraustųjų profesijas paprasčiausia surinkti per „Sodros“ informacinę sistemą, kadangi darbdaviai jau teikia daugelį aktualių duomenų apie darbuotojus.

Kaip ir iki šiol įdarbindamas naują darbuotoją kiekvienas darbdavys apie tai privalės pranešti „Sodrai“ užpildydamas 1-SD pranešimą. Nuo lapkričio 1 d., be įprastinės informacijos (pvz., draudėjo pavadinimo, kodo, apdraustojo vardo, pavardės, asmens kodo, socialinio draudimo nr. ir kt.), pranešime reikės nurodyti keturženklį priimamo darbuotojo profesijos kodą iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (pirmuosius keturis skaitmenis).

Atkreiptinas dėmesys, kad vieną kartą darbdaviams bus privalu pateikti informaciją ne tik apie naujų, bet ir visų esamų darbuotojų profesijas. Pranešant apie esamų darbuotojų profesijas darbdaviams reikės užpildyti 14-SD pranešimą, kuriame taip pat reikės nurodyti keturženklį darbuotojo profesijos kodą. Vyriausybės nutarimu, informaciją apie esamų darbuotojų profesijas bus privalu pateikti per keturis mėnesius – nuo šių metų lapkričio 1 d. iki kitų metų kovo 1 d.

Šiuos, kaip ir kitus pranešimus, bus galima teikti internetu, paprastu paštu arba atvykus į „Sodros“ teritorinį skyrių.

Informacija apie profesijas ir tikslūs jų kodai, kuriuos reikės įrašyti į minėtus pranešimus, nurodyti Ūkio ministerijos tvarkomame Lietuvos profesijų klasifikatoriuje. Profesija čia suprantama kaip atliekamą darbą, o ne asmenį (jo turimą išsilavinimą ar kvalifikaciją) apibūdinanti charakteristika.

Pavyzdžiui, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų keturženklis kodas yra 1120, buhalterių ir auditorių – 2411, administratorių – 3343, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų – 2330, bendrosios praktikos gydytojų – 2211, kasininkų ir bilietų pardavėjų – 5230, padavėjų – 5131, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojų – 8332.

Šiuo metu daugiau kaip 37 tūkst. darbdavių, įdarbinusių bent 5 darbuotojus, pranešimus „Sodrai“ privalo teikti internetu pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Taip pranešimus teikia ir 66 proc. iš 42 tūkst. draudėjų, kurie įdarbinę ne daugiau kaip 4 darbuotojus. Taigi popierinius pranešimus apie darbuotojų profesiją turės pateikti apie 14,2 tūkst. darbdavių, kurie tai galės padaryti paprastu paštu arba atvykę į „Sodros“ teritorinį skyrių.