darbo vietos.jpg
2013 m. spalio 2 d.

darbo vietos.jpg

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros ,,Eurostat“ duomenimis, šių metų rugpjūčio mėn. nedarbo lygis euro zonoje, palyginti su liepa, liko stabilus ir sudarė 12 proc. Visoje ES nedarbas taip pat išliko stabilus ir sudarė 10,9 proc. Visoje ES ir euro zonoje nedarbo lygis pakilo, prieš metus, rugpjūtį, jis sudarė 11,5 proc. euro zonoje ir 10,6 proc. ES.

Visoje ES rugpjūtį darbo neturėjo 26,595 mln. asmenų, iš jų 19,178 mln. – euro zonoje. Palyginti su liepa, nedirbančiųjų skaičius liko stabilus visoje ES ir euro zonoje. Palyginti su 2012 metų rugpjūčiu, nedirbančių asmenų skaičius ES padidėjo 882 000, euro zonoje – 895 000.
 
Tarp valstybių narių mažiausi nedarbo rodikliai užregistruoti Austrijoje (4,9 proc.), Vokietijoje (5,2 proc.) ir Liuksemburge (5,8 proc.), o didžiausi – Graikijoje (27,9 proc. – 2013 m. birželį) ir Ispanijoje (26,2 proc.).
 
Palyginti su praėjusiais metais, nedarbo lygis išaugo šešiolikoje šalių narių, vienuolikoje – mažėjo, Lenkijoje liko stabilus. Didžiausias nedarbo augimas buvo užregistruotas Kipre (nuo 12,3 proc. iki 16,9 proc.) ir Graikijoje (nuo 24,6 proc. 2012 m. birželio mėn. iki 27,9 proc. 2013 m. birželio mėn.).

Labiausiai nedarbo lygis mažėjo Latvijoje (nuo 15,6 proc. iki 11,4 proc. tarp 2012 m. ir 2013 m. antrojo ketvirčio) ir Estijoje (nuo 10,1 proc. 2012 m. liepos mėn. iki 7,9 proc. 2013 m. liepos mėn.).
 
Nedarbas Lietuvoje liko stabilus ir sudarė 12,3 proc. Jaunimo nedarbas Lietuvoje taip pat liko stabilus ir sudarė 23,2 proc. rugpjūčio mėnesį.
 
Šių metų rugpjūčio mėnesį visoje ES darbo neturėjo 5,499 mln. jaunų (iki 25 m.) žmonių, iš jų 3,457 mln. – euro zonoje. Palyginti su 2012 m. rugpjūčiu, jaunų nedirbančių žmonių skaičius sumažėjo 123 000 visoje ES ir 52 000 euro zonoje. 2013 m. rugpjūčio mėn. jaunimo nedarbas visoje ES sudarė 23,3 proc., euro zonoje – 23,7 proc.

Lietuvos darbo biržos informacija