lietuva.jpg
2013 m. rugsėjo 11 d.

lietuva.jpg

2013 m. rugsėjo 4 d. Europos namuose vyko diskusija „Naujai daugiametei finansinei perspektyvai besiruošiant: Ką galime padaryti, kad Lietuvos regionai stiprėtų?“. Renginyje dalyvavo virš 30 dalyvių – savivaldybių, ministerijų, asocijuotų struktūrų, verslo, akademinės bendruomenės atstovai.

Diskusijos metu dalyviai išskyrė šiuos pagrindinius klausimus:
  • naujos regioninės politikos formavimas;
  • kokie mokestiniai pakeitimai labiau skatins savivaldą kurti naujas darbo vietas, ypač – su didesne pridėtine verte?
  • ką daryti, kad savivalda būtų stipresnė?
  • kaip optimizuoti savivaldybių viešąją infrastruktūrą?
  • kaip sugrąžinti į darbo rinką žmones regionuose, kurie iš jos pasitraukė?
  • kokios investicijos turi ilgalaikį poveikį?
  • ką daryti, kad regionuose atsirastų kvalifikuotos darbo jėgos?
  • ką daryti, kad viešasis sektorius mažiau konkuruotų su verslu, arba kaip užtikrinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę?
Ieškodami atsakymų į šiuos klausimus, renginio dalyviai svarstė įvairius pasiūlymus, įskaitant mokesčių proporcijų tarp nacionalinio ir savivaldybių biudžetų peržiūrėjimą, galimybes projektus finansuoti naudojant skirtingus fondus (angl. multifunding), projektų paraiškų parengimo pagalbą ES finansavimui gauti (angl. project preparation facility), savivaldybių skolų restruktūrizavimą, finansinę inžineriją savivaldybėms, NUTS 2 tipo regionų suformavimo perspektyvas, regioninių plėtros tarybų statuso ir funkcijų peržiūrėjimą, bendruomenių stiprinimą ir lyderystę.

Prof. B. Gruževskio bei I. Bartkevičiūtės (BGI Consulting) pristatymus galite rasti čia