2013 m. liepos 4 d.
Šiandien, liepos 4 d., prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piketavę profesinių sąjungų atstovai patikinti, kad visi klausimai, susiję su darbo santykių reguliavimu, yra visuomet iš anksto derinami su visais socialiniais partneriais.

Pikete keltas klausimas dėl siūlymo Darbo kodekse (DK) įtvirtinti, jog kai kurių profesijų atstovams būtų nustatytas 16 val. trukmės darbo laikas, taip pat buvo pateiktas viešai diskusijai ir iš anksto aptartas su visais socialiniai partneriais. 

Dar birželio 25 d. Darbo santykių komisijoje, kuri veikia nuolat prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir į kurios sudėtį įeina ir šiandien piketavusių profesinių sąjungų atstovai, susitarė atsisakyti minėtos nuostatos ir atitinkamai pakoreguoti teikiamą įstatymo projektą. Tai patvirtinantys dokumentai šiandien buvo pateikti ir piketo dalyviams.

Nuostata, kurios sutarta atsisakyti, į pirminį DK projektą buvo įtraukta atsižvelgiant į Europos socialinės chartijos įgyvendinimo reikalavimus ir Europos socialinių teisių komiteto (ESTK) išaiškinimą, kad darbas ilgiau nei 16 val. prieštarauja 1996 m. Europos socialinės chartijai, kurią Lietuva yra ratifikavusi.

Ministerija galutinį DK pakeitimų projektą pateiks tik įvertinusi visas gautas pastabas ir pasiūlymus iš visuomenės bei suinteresuotų institucijų bei atitinkamai jį patikslinusi. 

Viešo derinimo procedūra ir yra numatyta tam, kad būtų rastas geriausiai visuomenės interesus atitinkantis sprendimas dėl siūlomų nuostatų. 

Su profesinių sąjungų atstovais sutarta ateityje visus kilusius klausimus išspręsti abipusio bendradarbiavimo būdu.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija