vdi_logo.jpg

UŽ NELEGALIAI DIRBUSĮ STATYBINIKĄ – 500 LITŲ BAUDA DARBDAVIUI

2013 m. birželio 28 d.

vdi_logo.jpg

Įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarimas, kuriuo statybos įmonės „Aistis“ vadovui už nelegalaus darbo naudojimą skirta 500 litų bauda. Darbo inspektoriai šioje įmonėje nustatė be darbo sutarties dirbusį asmenį – žmogus čia betonavo polius.

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad nelegaliu darbu laikomas darbas, kuris atliekamas darbdavio naudai ir jam vadovaujant arba jam prižiūrint, kai darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, paklūsta nustatytai darbo organizavimo tvarkai, ir kuris atitinka bent vieną iš šių požymių: 
      – yra Darbo kodekse nustatyti darbo sutarties požymiai, o darbas dirbamas nesudarius rašytinės darbo sutarties; 
      – darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią; 
      – darbą dirba užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, įdarbinti nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos; 
      – darbą dirba trečiosios šalies piliečiai, įdarbinti nesilaikant Darbo kodekse nustatytų reikalavimų. 

      Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41³ straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.

LR Valstybinės darbo inspekcijos informacija