darbas.jpg
2013 m. birželio 5 d.

darbas.jpg

Šių metų pradžioje pradėta įgyvendinti jaunimo užimtumą skatinanti priemonė „Parama pirmajam darbui“ įgavo pagreitį. Šiuo metu jau per tūkstantį įmonių kreipėsi į priemonę administruojančią UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir pateikė pusseptinto tūkstančio prašymų iš dalies kompensuoti darbo užmokestį, mokamą jų įmonėse pirmą kartą įdarbintiems jauniems asmenims.


„Jaunam žmogui įgyti darbinių įgūdžių yra labai svarbu norint sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje. Nuolat ieškome naujų ir novatoriškų sprendimų pagerinti sąlygas jaunuoliams įsidarbinti ir įgyti profesinės patirties. Parama pirmajam darbui leidžia darbdaviams drąsiau priimti sprendimą įdarbinant jaunus, perspektyvius, tačiau neturinčius patirties žmones“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Šiai priemonei įgyvendinti iš viso skirta 32 mln. iš Europos socialinio fondo lėšų. Šiuo metu įmonėms jau išmokėta 3,6 mln. Lt už beveik 3500 žmonių. Daugiausia prašymų kompensuoti jauno asmens darbo užmokesčio dalį atsiuntė įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų.

„Priemonės „Parama pirmajam darbui“ tikslas – padidinti jaunimo užimtumą ir padėti jaunuoliams įgyti praktinio darbo patirties. Natūralu, kad praktinių įgūdžių turintis jaunas darbuotojas gali lengviau pasirinkti, kokioje srityje jam reikėtų toliau tobulinti teorines žinias, pasirinkti studijų specializaciją, o sujungęs įgytas teorines žinias ir praktinę darbo patirtį, galės dirbti našiau ir efektyviau, – sako INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka. – Tikime, kad šios priemonės poveikis bus ilgalaikis ir prisidės ne tik prie jaunimo didesnio užimtumo, bet ir prie Lietuvos įmonių konkurencingumo stiprinimo.“

Apie priemonę „Parama pirmajam darbui“

Darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, turi galimybę kreiptis į priemonės valdytoją INVEGA dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus. Darbo užmokesčio, kuris tokiam darbuotojui apskaičiuotas ne anksčiau nei nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) kompensuojama kas kalendorinį ketvirtį.

Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką INVEGAI), kompensuojama pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio jauno asmens nuo 16 iki 29 metų atlyginimo dalis (ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį). Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, o darbuotojo darbo užmokesčio dalis darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ar viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.
 
Pirmą kartą įsidarbinęs asmuo – asmuo, nuo 16 iki 29 metų (tačiau neįskaičiuojant darbinės veiklos iki 18 metų pagal darbo sutartį, pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu), pirmą kartą įsidarbinęs pagal darbo sutartį (t. y. iki tol nedirbęs pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso). Asmuo pirmą kartą įsidarbinusiu laikomas visą kompensacijos laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per kompensacijos laikotarpį jis sudaro (nutraukia) darbo sutartis.
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.