2013 m. birželio 4 d.
Virš 580 darbo ir socialinės teisės specialistų ragina Europos Sąjungą gerbti ir skatinti socialines teises, visų pirma, atsižvelgiant į su krize susijusias priemones.


Nuo 2008 m. pabaigos Europos ir nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi įvairių didesnį lankstumą įmonėms užtikrinančių priemonių (darbo teisės reformos).

Šios priemonės ne tik neišsprendė ekonomikos ir finansų krizisės, bet netgi ją pagilino ir dabar kelia grėsmę ne tik socialinės Europos, bet ir platesnio Europos ekonominės bei politinės integracijos projekto gyvybingumui.

Šį pareiškimą pasirašę darbo ir socialinės teisės specialistai iš visos Europos išreiškia didelį susirūpinimą dėl priemonių, kurių buvo imtasi, bei jų pasekmių pastariesiems kompleksiniams teisiniams, ekonominiams ir politiniams pokyčiams Europos Sąjungoje.

Šį pareiškimą pasirašę asmenys primygtinai ragina ES ir jos institucijas vėl užtikrinti visišką teisinių įsipareigojimų ir politinių tikslų laikymąsi bei prisiimti atsakomybę už darniai besivystančią Socialinę Europą.

Kviečiame prisijungti ir palaikyti šią iniciatyvą.

Daugiau informacijos ir video galite rasti čia