mazas lmp logiukas.jpg
2013 m. gugužės 29 d.

mazas lmp logiukas.jpg

Šiandien vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos įgaliotinių tarybos posėdis. 

Posėdžio metu Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei Klaipėdos regiono koordinatorius papasakojo apie narių pritraukimo kampanijos eigą. Vedami seminarai (du jau vyko Klaipėdos regione, vienas – Pasvalyje ir Kintuose), kurių tikslas yra pasiekti aktyvios darbuotojų narystės savo organizacijoje – profsąjungoje. Tokie seminarai vyks visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Susitarta dėl metinės konferencijos, kuri vyks birželio 21 d. (aptarta preliminari darbotvarkė).
Dr. N. Kasiliauskas papasakojo apie profesinių sąjungų įstatymo pakeitimo projektą. Taip pat diskutuota dėl mokesčių reformos, kurią pristatė Lietuvos Respublikos Seimo pavaduotojas A. Sysas, aptarti kiti aktualūs klausimai.
 
LMP informacija