2013 m. gegužės 28 d.
Ateinant vasarai vaikai ir paaugliai vis aktyviau ieškosi sezoninių darbų. Kad pirmasis darbas nenuviltų, Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) specialistai šią savaitę rengia mokiniams pamokas apie teisėtą ir saugų darbą.

Teko ne kartą girdėti, jog darbdaviai, pasinaudodami jaunų žmonių teisinių žinių stoka, juos įdarbina be sutarčių, nesumoka sutarto atlyginimo ar sumoka mažesnį nei priklausytų, sugalvoja kitų būdų, kaip pasipelnyti iš savo teisių neišmanančio jaunimo. Be to, statistika liudija, jog dažniausia darbe susižaloja naujokai. Todėl norime juos supažindinti su darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindais – kad vasara būtų saugi“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.

Susitikimuose su mokiniais darbo inspektoriai apžvelgs pagrindinius tiek darbe, tiek ir buityje ar žaidimų vietose slypinčius pavojus (kritimas iš aukščio, elektros prietaisai, pavojingos medžiagos, apleisti statiniai, karjerai ir pan.), mokys skaityti pagrindinius įspėjamuosius, draudžiamuosius ir kitus ženklus, padedančius užbėgti už akių nelaimėms. Vyresnieji taip pat bus supažindinti su darbuotojų ir darbdavių pareigomis ir teisėmis, jaunimui leidžiamais dirbti darbais, darbuotojų mokymo ir instruktavimo būtinybe, darbo organizavimu, nelegalaus darbo žala ir pan.

Gautos žinios bus naudingos ne tik besirengiantiems dirbti. Tiek nelaimingų atsitikimų darbe, tiek vaikų patiriamų traumų skaičius rodo, jog daugelis žmonių nemoka vertinti vieno ar kito darbo, užsiėmimo keliamos rizikos, nežino, kokių priemonių imtis ar kaip elgtis norint jos išvengti.

Renginiai „Saugios vasaros!“ – dalis VDI vaikų ir jaunimo edukacijos programos, jau antrus metus įgyvendinamos darbo inspektorių iniciatyva. Tikimasi, jog tokie susitikimai padės ugdyti labiau save tausojančią ir teisėtą darbą vertinančią kartą.

VDI informacija