2013 m. gegužės 9 d.
Kaip rodo nelaimingų atsitikimų darbe statistika, dažnai traumuojami dirbantieji automobilių remonto įmonėse. 2011-2012 metais Lietuvoje, atliekant transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, įvyko 47 lengvi, 3 sunkūs ir 1 mirtinas nelaimingas atsitikimas.

Atsižvelgdami į pastaruoju metu pastebimas mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus augimo tendencijas, Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė metodines rekomendacijas „Saugus darbas automobilių remonto įmonėse“. Rekomendacijos parengtos pagal Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos valdybos HSE „Health and Safety in motor vehicle repair and associated industries“ medžiagą.

Šiomis rekomendacijomis siekiama atkreipti darbdavių, darbuotojų, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų dėmesį į pagrindinius pavojus vykdant darbus automobilių remonto įmonėse, padėti geriau atlikti profesinės rizikos vertinimą, numatyti bei įgyvendinti tinkamas prevencines priemones. Darbdaviai ir darbuotojai privalo gerai žinoti, su kokiais pavojais susiduriama atliekant kasdienius minimos srities darbus.

Valstybinė darbo inspekcija tikisi, kad šios metodinės rekomendacijos bus naudingos visoms automobilių remonto įmonėms, ypač nedidelių įmonių atsakingiems darbuotojams, vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos prevenciją darbo vietose.