2013 m. gegužės 8 d.
Augant šalies gyventojų susidomėjimui darbu pagal paslaugų kvitus, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad miškininkystė ir žemės ūkis, kur leista taip įforminti darbą, yra potencialiai pavojinga ekonominė veikla; čia darbuotojų sunkių ir mirtinų traumų tikimybė yra gerokai didesnė nei dirbant kitokius darbus.

„Nors pagal paslaugų kvitą leidžiama teikti pagalbines paslaugas, kurioms nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija ar pan., tačiau atliekant kiekvieną iš Vyriausybės patvirtinto tokių darbų sąrašo, esant tam tikroms aplinkybėms, galimi pavojai sveikatai ar gyvybei. Tarkim, kad ir paslaugos, susijusios su žemės ūkio augalų derliaus tvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti; dėl stichinių nelaimių sugriautų ar apgriautų statinių, naudojamų žemės ūkio veiklai vykdyti, sutvarkymas“, – atkreipia dėmesį Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika.

Darbas pagal paslaugos kvitus, pasak jo, turėtų labai gerai atspindėti, koks yra kiekvienos su šiuo darbu susijusios šalies požiūris saugant gyvybę ir sveikatą darbe. Tokiais atvejais – nesant darbo santykių, paslaugas gaunantysis įstatymiškai nėra įpareigotas užtikrinti jas teikiančiajam saugias darbo sąlygas. Tačiau žinotina, kad aplaidžiai organizavus darbą ir dėl to dirbančiajam nukentėjus, pastarasis gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo civiline tvarka.

„Kaip paslaugas gaunantis turėtų jausti prievolę įvertinti darbo aplinkos pavojingumą, lygiai taip ir dirbantysis privalėtų saugoti savo sveikatą ir gyvybę, suvokti savisaugos darbe svarbą. Darbas pagal paslaugos kvitus negali virsti anarchija saugos ir sveikatos darbe srityje; atvirkščiai – čia labiausiai turėtų pasireikšti žmogiškasis bendradarbiavimas, kartu aptariant pavojus, su kuriais galima susidurti atliekant nors ir paprasčiausią darbą, ir rasti būdų jų išvengti“, – pataria A. Lupeika.
Be jokios, abejonės, taisyklė, kad alkoholis ir saugus darbas – nesuderinami dalykai – primintina ir atliekant aptariamas paslaugas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip saugiai atlikti vieną ar kitą darbą, nepakenkiant dirbančiojo bei aplinkinių saugai ir sveikatai, galima rasti VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt) skiltyje „Metodinės rekomendacijos“.