2013 m. gegužės 7 d.
Nuo gegužės 1 d. įsigaliojo Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 3 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMAS, kurio naujoje 4 dalyje nustatyta, kad:

  • įdarbinimo įmonė privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip prieš valandą iki jo darbo pradžios. 
Iki šio pakeitimo įstatymas nereglamentavo laikinųjų darbuotojų darbo pradžios pagal laikinojo darbo sutartis, todėl ir tokiu atveju buvo taikomos Darbo kodekso nuostatos, pagal kurias darbuotojas privalėjo pradėti dirbti kitą dieną po darbo sutarties sudarymo, jeigu vėlesnė data nenustatyta šalių susitarimu, o darbdavys privalėjo pranešti „Sodrai“ apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

Toks reglamentavimas apribojo laikinojo įdarbinimo įmonių galimybes operatyviai aprūpinti verslo įmones laikinaisiais darbuotojais ir trukdė laikinojo įdarbinimo įmonėms pritraukti į darbo rinką daugiau naujų darbuotojų, nes skubiais atvejais verslo įmonėms siunčia tuos laikinuosius darbuotojus, su kuriais darbo sutartys jau yra sudarytos.

Naujoji tvarka numato, kad išimtinai tik laikinojo įdarbinimo įmonės gali pranešti „Sodrai“ apie laikinojo darbuotojo įdarbinimą iki jo darbo pradžios, t. y. šiuo atveju suteikiama galimybė pranešti ir tą pačią dieną, kai jis įdarbinamas iki darbo funkcijų vykdymo pradžios.

Kitoks reglamentavimas taikomas, kai laikinojo įdarbinimo įmonėms taikomas dėl laikinojo darbuotojo darbo pobūdžio: šie darbuotojai turi galimybę įsidarbinti, kai neatvyksta į darbą nuolatiniai darbuotojai, kai darbdaviui pritrūksta nuolatinių darbuotojų skubiems darbams atlikti.

Plačiau skaitykite www.mzinios.lt