SUSITIKIMAS SU AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS” ATSTOVAIS

2013 m. kovo 29 d.
Vakar susitikime su AB „Pieno žvaigzdės” atstovais aptarti bendrovės metiniai rezultatai, įmonės perspektyvos, būsimos investicijos, darbo užmokesčio klausimai ir kt. Tokie informaciniai susitikimai vyksta periodiškai.

Kadangi visuose filialuose (Kauno pienas, Pasvalio sūrinė, Panevėžio pienas) yra pasirašytos kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos atstovai pasiūlė pradėti kalbėti apie kolektyvinę sutartį, kuri apimtų visus įmonės filialus (grupėje dirba apie 2000 darbuotojų). Profsąjungų matymu tokia sutartis galėtų palaipsniui peraugti į pieno sektoriaus kolektyvinę sutartį.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovams buvo pristatyta informacija apie darbo apmokėjimą, esamas ir būsimas investicijas, paskolas iš bankų,užimtumo perspektyvas. 
Aptartos kolektyvinių sutarčių, darbo tvarkos taisyklių vairuotojų darbo laiko, darbo apmokėjimo problemos. Minimali alga grupėje siekia 1300 Lt, vidutinis darbo užmokestis gamyboje yra 200 Lt didesnis už šalies vidurkį. Informuota, kad visiems darbuotojams bus išmokėtos vienodos metinės išmokos bei šventiniai įmonės produkcijos paketai.  
Gegužės mėnesį susitarta surengti bendrą filialų profesinių sąjungų susitikimą su įmonės vadovais. Susitarta per dvi savaites suderinti susitikimo darbotvarkę, nustatyta sekančio susitikimo su LMP atstovais data.