2013 m. kovo 13 d.
Kasdien visoje Europoje bankrutuoja keliasdešimt mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), nes neapmokamos jų pateiktos sąskaitos faktūros. Taip prarandamos darbo vietos, neišnaudojamos verslo galimybės, lėtinamas grįžimas ekonomikos augimo link. Siekdama užkirsti kelią šiai problemai, Europos Sąjunga priėmė Direktyvą 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius. Šios direktyvos nuostatas valstybės narės į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2013 m. kovo 16 d. Pagal šią direktyvą valdžios institucijos už įsigytas prekes ir paslaugas privalo sumokėti per 30 dienų arba, jei susiklosto išskirtinės aplinkybės, – per 60 dienų. Įmonių sąskaitos faktūros apmokamos per 60 kalendorinių dienų, jei nesusitariama kitaip ir jei tai nėra itin nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu.

 
Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „MVĮ labai sunku naudotis savo teise į sąskaitų apmokėjimą laiku. Dėl pavėluotų mokėjimų šios įmonės ne tik praranda laiką ir pinigus, bet ir sugadina santykius su klientais. Turime užkirsti kelią tokiems pavėluotiems mokėjimams. Valstybės narės turi perkelti pavėluotų mokėjimų direktyvą į nacionalinę teisę. Taip šiais ekonomikos nuosmukio laikais bus suteikta gyvybiškai svarbi pagalba MVĮ ir padedama kurti darbo vietas.“

Naujosios taisyklės nėra sudėtingos:

Valdžios institucijos už įsigytas prekes ir paslaugas privalo sumokėti per 30 kalendorinių dienų arba, jei susiklosto išskirtinės aplinkybės, – per 60 kalendorinių dienų.

Įmonių prekybos sandorių atveju sąskaitos faktūros apmokamos per 60 kalendorinių dienų, jei nesusitariama kitaip ir jei tai nėra itin nesąžininga kreditoriaus atžvilgiu.

Įmonėms automatiškai suteikiama teisė reikalauti delspinigių už pavėluotus mokėjimus ir gauti ne mažesnę kaip 40 EUR sumą skolos išieškojimo išlaidoms kompensuoti. Be to, įmonės gali prašyti kompensuoti likusias pagrįstas išieškojimo išlaidas.

Teisės aktais nustatyti delspinigiai už pavėluotą mokėjimą padidinami bent 8 procentiniais punktais, palyginti su Europos Centrinio Banko nustatyta norma. Mažesnių delspinigių valdžios institucijoms nustatyti neleidžiama.

Įmonėms bus lengviau nacionaliniuose teismuose užginčyti labai nesąžiningas sąlygas ir praktiką.

Bus užtikrinamas didesnis skaidrumas ir informuotumas. Valstybės narės privalo paviešinti už pavėluotus mokėjimus mokamų delspinigių normas, kad visos suinteresuotosios šalys būtų apie jas informuotos.

www.knypava.lt