2013 m. kovo 5 d.
Apklausos duomenimis, šiuo metu dirba arba šiais mokslo metais yra dirbę 40 proc. bakalauro ir 70 proc. magistro pakopos studentų. Trys ketvirtadaliai dirbančių bakalauro pakopos studentų teigia, jog jų darbas su studijomis nesusijęs, tarp dirbančių magistro pakopos studentų šis procentas mažesnis – 40 proc. apklausoje dalyvavusiųjų teigia, jog dirba pagal studijuojamą specialybę.

Trečiadienį diskusiją dėl aukštojo mokslo sistemos ateities ir perspektyvų su premjeru Algirdu Butkevičiumi inicijuojantys Lietuvos studentų sąjungos atstovai studentų įsidarbinimo galimybes vadina viena iš prioritetinių sričių.


„Pusė dirbančių studentų įsidarbino per asmenines pažintis, tuo tarpu per karjeros centrus ar dėstytojų rekomendacijas – mažiau nei dešimtadalis. Turime ieškoti būdų skatinti aukštojo mokslo sistemos ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą, siekiant padidinti studentų galimybes įsidarbinti pagal mėgiamą bei studijuojamą specialybę“, – kalbėjo D. Dikšaitis.

Nuosavus verslus ar asmenines veiklas kurti ryžtasi taip pat nedidelė studentų dalis – vos 3 proc. dirbančių studentų darbo vietas susikūrė patys.

Internetu atliktoje apklausoje dalyvavo 800 studentų.

Šaltinis:
www.knypava.lt