2013 m. vasario 21 d.
Šiandien vyko LMP Įgaliotinių tarybos posėdis.

Posėdžio metu diskutuota dėl naujų narių pritraukimo kampanijos eigos ir nutarta tobulinti programą seminarams bei tęsti pradėtą darbą. Buvo patvirtinti: 2012 metų sąmatos vykdymas bei 2013 metų sąmatos planas. Aptarti klausimai susiję su metine konferencija (siūloma data birželio 21 d.). 

Posėdyje dalyvavo advokatas N. Kasiliauskas, kuris konsultavo darbo santykių klausimais.