2013 m. vasario 20 d.
Vasario 22 d. (penktadienį) 11 val. skubos tvarka organizuojamas Darbo santykių komisijos prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

Numatoma svarstyti profesinių sąjungų inicijuotus klausimus: Dėl žmogaus teisių pažeidimų ir teisės streikuoti Lietuvoje suvaržymo bei Dėl poilsio dienų perkėlimo 2013 metais.

Posėdžio darbotvarkę galite rasti čia;
Išrašą iš Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio, kuris vyko 2013 m. sausio 22 d., protokolo galite rasti čia