2013 m. vasario 4 d.
2013 m. vasario 5 d. 14 val. vyks Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ                  
Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas  14.00-14.05 val.
1. Dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo COM (2012) 131 final 2012/0061 (COD). 14.05-14.40 val.
2. Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašo projekto. 14.40-15.15 val.
3. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir numatomų svarstyti klausimų. 15.15-15.20 val.