2013 m. vasario 1 d.
Šis įstatymas reglamentuoja atlygintinų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, teikimą, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo administravimą, nustato žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pildymo, išdavimo, galiojimo ir saugojimo tvarką, paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų teises ir pareigas.

Tačiau šis įstatymas nenustato atsiskaitymo su paslaugų teikėju už suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas sąlygų ir tvarkos, kai paslaugų gavėjui teisme yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kai kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖSPASLAUGŲ TEIKIMO PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ ĮSTATYMĄ galite rasti čia