2013 m. sausio 30 d.
Sausio29d. įvyko UAB „Philip Morris – Lietuva“ profsąjungos komiteto susitikimas su įmonės vadovybe.
Susitikime su fabriko vadovu buvo aptarta dabuotojų vertinimo sistemos tobulinimo būtinybė ir problemos, darbų saugos klausimai.

Profesinė sąjunga pateikė savo požiūrį ir argumentus dėl metinės atlyginimų peržiūros. Pasiūlė atsižvelgti į Klaipėdos fabriko rezultatus tarp grupės įmonių Europoje, Klaipėdos miesto užsienio kapitalo įmonių algų vidurkį ir tendencijas. Fabriko direktorius I.Kubicek profesinei sąjungai pristatė fabriko startegiją ir planus 2013-2015 metams.
Buvo aptarta atstovo į Philip Morris Europos darbo tarybą skyrimo tvarka, tabako produktų direktyvos svarstymo eiga, pasikeista nuomonėmis dėl darbo šventiniu laikotarpiu, atostogų grafiko sudarymo, profesinės sąjungos narių susirinkimų organizavimo ir kitais klausimais.
Sekantis susitikimas vyks vasario pabaigoje.