2013 m. sausio 30 d.
Š. m. vasario 5 d. (antradienį) 14 val. vyks neeilinis Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas  14.00-14.05 val.

1. Dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo COM (2012) 131 final 2012/0061 (COD).     14.05-14.40 val.

Pranešėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

2. Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo projekto. 14.40-15.15 val.

Pranešėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

3. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir numatomų svarstyti klausimų. 15.15-15.20 val.

Pranešėjas – V. Majauskas, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininkas