2013 m. sausio 4 d. 
2013 m. sausio 10 d. organizuojamas seminaras/diskusija apie verslo vaidmenį regionuose skatinat įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) ir kaip tai vertina politikai. Renginio metu bus kalbama apie ĮSA kuriamą ekonominę naudą verslui, politinių partijų požiūrį į ĮSA ir politikų vaidmenį įvertinant atsakingą verslo praktiką.

Renginys suteiks puikią galimybę verslo, darbuotojų, pilietinės visuomenės, Vyriausybės ir savivaldos atstovams kartu aptarti, kaip skatinti verslo konkurencingumą, ekonominę ir socialinę pažangą.

Seminarą organizuoja Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Nevyriausybinių organizacijos paramos ir informacijos centru.