2012 m. gruodžio 17 d.

Lietuvos žurnalistų sąjunga tapo 25-ąją Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nare. Taip nusprendė gruodžio 14 d. posėdžiavusi LPSK taryba, atsižvelgdama į LŽS prašymą.

Tūkstantį narių deklaruojanti organizacija iki šiol veikė savarankiškai, tačiau,  pasak LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus, susivokusi, kad yra profesinė sąjunga, ir susirūpinusi efektyvesne narių gynyba, sąjunga nusprendė, jog kartu su kitomis profsąjungomis galės geriau užtikrinti žurnalistų socialinį saugumą.

Pasak LŽS vadovo, ekonominiu sunkmečiu organizacija labai pajuto, kaip nelengva teikti pagalbą žurnalistams veikiant atskira organizacija. Dar neseniai opia problema buvo darbdavių piktnaudžiavimas autorinėmis sutartimis, iš kurių nebuvo atskaitymų į socialinio draudimo fondą, ir panašūs klausimai, kuriuos spręsti reikėjo daugiau teisinės pagalbos ir kūrybinių profesinių organizacijų vienybės. LPSK sudėtyje  veikia švietimo, kultūros profesinės sąjungos, su kuriomis, pasak D.Radzevičiaus, yra galimybių veikti bendrai socialiniu požiūriu ginant  žurnalistus.

Ir dar vienas argumentas, paskatinęs LŽS valdybą ir tarybą prašytis priimamiems į LPSK, – tai faktas, kad daug žurnalistų dirba verslo kompanijų viešųjų ryšių skyriuose ar verslininkams priklausančiuose žiniasklaidos leidiniuose. Tokių leidinių žurnalistų profsąjunginė gynyba paprastai neaprėpia ir nepasiekia (kaip pavyzdį D. Radzevičius pateikė „Achemą”, jos leidinio „Lietuvos žinių” žurnalistus). Kadangi LPSK sudėtyje yra ir atitinkamų verslo šakų profsąjungų, tapusi konfederacijos nare, LŽS tikisi, kad bus galimybių efektyviau organizuoti ir versle dirbančių žurnalistų atstovavimą bei gynybą.

Antra vertus, LŽS vadovas realiai vertina galimą LPSK pagalbą,žurnalistai suprantą, kad pirmiausia turės aktyviau veikti patys. Vis dėlto veikiant kartu su kitais, didesnės organizacijos sudėtyje, – pabrėžia D.Radzevičius, – atsiranda nepalyginamai daugiau galimybių pozityviai veikti.

 

 

PN primena, kad LŽS, vienijanti žurnalistus profesionalus, savo gyvavimo metus skaičiuoja nuo1990 m., kai Lietuvos žurnalistų suvažiavime buvo patvirtinti nauji įstatai, pagal kuriuos LŽS tapo nepriklausoma profesine organizacija. Ji taip pat yra Tarptautinės žurnalistų federacijos narė.

 

LPSK tarybos posėdyje taip pat nuspręsta sausio 16 d. rengti protesto akcijas prie teismų. Taip bus siekiama atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į tai, jog Lietuvoje nėra užtikrinama viena iš pagrindinių žmogaus teisių – teisė jungtis į profesines sąjungas, vesti kolektyvines derybas, streikuoti. Šitokį žingsnį žengti paskatino Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“” ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LPSK narė) atstovų priimtas nutarimas.

 

 PN inf.

www.lprofsajungos.lt