SVARSTYTA, KOKIOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ GALIMYBĖS DARBO RINKOJE
2012 m. lapkričio 12 d.
Lapkričio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
vykusiame seminare–diskusijoje, skirtoje geresnio vyresnio amžiaus
žmonių dalyvavimo darbo rinkoje klausimams aptarti, dalyvavę profesinių
sąjungų, darbdavių, vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių organizacijų,
ministerijos, Jaunimo reikalų departamento, Lietuvos darbo biržos,
žiniasklaidos atstovai labiausiai akcentavo tai, jog būtent
kompleksiniai sprendimai ir glaudus socialinių partnerių
bendradarbiavimas gali pagerinti vyresnio amžiaus žmonių situaciją darbo
rinkoje.

Seminare pranešimą skaitęs Lietuvos socialinių
tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas prof. dr. Boguslavas Gruževskis
apžvelgė Europos Sąjungos šalių senėjimo tendencijas, demografinių
pokyčių pasekmes Lietuvai, vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimo darbo
rinkoje galimybes.
 
Vėliau
vykusioje diskusijoje į vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo
rinkoje buvo pažvelgta iš įvairių perspektyvų. Profesinių sąjungų
atstovai akcentavo tinkamų darbo sąlygų, darbuotojų sveikatos, sąžiningo
atlygio užtikrinimo klausimus, darbdaviai atkreipė dėmesį, kad turi
būti kuriami vidaus ir užsienio rinkose konkurencingi produktai,
suteikiantys galimybę išlaikyti esamas darbo vietas ir kurti naujas.
 
Vyresnio
amžiaus žmones atstovaujančios organizacijos – Politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, Medardo Čoboto
trečiojo amžiaus universitetas – pristatė savo veiklas, buvo
diskutuojama, kaip galima būtų geriau išnaudoti šių organizacijų
potencialą, įtraukiant vyresnio amžiaus žmones į darbo rinką, kartų
dialogą, savanorystę.
 
Renginio
dalyviai priėjo išvadą, kad vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas darbo
rinkoje gali gerėti tik taikant kompleksiškus sprendimus: kuriant
kokybiškas darbo vietas, didinant ir remiant galimybes kelti darbuotojų
kvalifikaciją, skiriant daugiau dėmesio jų sveikatai, darbo sąlygoms.  
 
Buvo
išsakytas pasiūlymas įkurti forumą, kuriame dalyvaujant socialiniams
partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms, atitinkamų sričių
valstybės institucijoms, būtų teikiami pasiūlymai kompleksiškai spęsti
įvairias vyresnio amžiaus žmonių problemas.
 
Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių tyrimo centro
organizuotas renginys yra Nacionalinės 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus
žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos dalis.
 
www.socmin.lt