SPALĮ – ĮMONIŲ BANKROTŲ ŠUOLIS
2012 m. lapkričio 8 d.

Per spalį bankrutuojančių įmonių padaugėjo beveik pusantro karto –
iki 150. Vidutiniškai per vieną šių metų mėnesį buvo registruojama po
105 bankrotus.
Tokiam bankrotų skaičiaus augimui įtakos turėjo sezoniniai veiksniai
ir galbūt numatomi bankroto administratorių skyrimo tvarkos pakeitimai.
Taip mano įmonių rizikos vertinimo įmonės „Creditreform Lietuva“
ekspertai, atlikę Registrų centro teikiamų duomenų analizę.

Rugsėjį bankrotų (lyginant su šių metų devynių mėnesių vidurkiu) ypač
šoktelėjo kai kuriose šakose: pramonėje – vidutiniškai kas mėnesį buvo
po 11 bankrotų, o spalį – net 22, transporte vidurkis buvo 10, o spalį –
20, administracinėje ir aptarnavimo veikloje šuolis nuo 2,8 iki 10
bankrotų, o kitoje fizinių asmenų aptarnavimo veikloje (taisymas,
kirpyklos) spalį registruoti 7 bankrotai – tiek, kiek per visus devynis
praėjusių metų mėnesius.

„Nemažai smulkių prekybos, maitinimo ir
paslaugų įmonių neišlaiko konkurencijos, o rudenį paprastai pagausėja
statybų įmonių bankrotų. Šį spalį, skirtingai nuo kitų mėnesių,
padaugėjo bankrotų didžiuosiuose miestuose. Bankrotų skaičiaus
padidėjimui įtakos turėjo kelios priežastys – daugiau bankrotų
registruojama po teismų atostogų rugpjūtį, o viena iš bankrotų gausos
priežasčių gali būti numatomi bankroto įstatymo pakeitimai, kai bankroto
administratoriai bus parenkami pagal kitą tvarką,“ – pastebi
„Creditreform Lietuva“ direktorius Saulius Žilinskas. – „Keli artimiausi
mėnesiai parodys, ar šis bankrotų šuolis buvo vienkartinis, ar tai dar
vienas prastėjančios Lietuvos smulkaus verslo būklės pranašas.“


šiemet bankrutuojančios statusą įgijusių 1093 įmonių 27 proc. įsteigta
iki 2000 metų, 27 proc. – 2001-2005 metais, o 46 proc. – po 2006 metų.

Pagal geografinį požymį šių metų spalį, skirtingai nei ankstesniais
metais, bankrutuojančių įmonių labiau daugėjo didmiesčiuose: Vilniuje
vidutiniškai per sausį-rugsėjį buvo po 36 bankrotus, o spalį – net 64,
Šiauliuose – 6 ir 16.

Kituose miestuose spalio bankrotų šuolis,
lyginant su 9 mėnesių vidurkiu, buvo nuosaikesnis: Kaune – nuo 13 iki
16, Klaipėdoje – nuo 10 iki 13, Panevėžyje – nuo 3 iki 5. Iš likusių 55
savivaldybių 42 savivaldybėse spalį bankrotų skaičius mažėjo arba
bankrotų nebuvo išvis.

www.valstietis.lt