LIBERALIOS DARBO KODEKSO PATAISOS ATGULĖ Į STALČIUS
2012 m. spalio 18 d.
Darbo kodekso liberalizavimo pataisos, kurias Vyriausybė pateikė
Seimui nesutarusi su socialiniais partneriais Trišalėje taryboje, kol
kas atgulė į stalčius. Tačiau parlamente svarstomos Seimo narių grupės
pateiktos Darbo kodekso pataisos, kurioms tada Trišalė taryba yra
pritarusi, praneša LRT Televizijos Naujienų tarnyba.

Seimas svarsto darbo kodekso pataisas, kurių iki šiol šiame įstatyme
nebuvo. Pavyzdžiui, atsiranda galimybė konfesinėm mokyklom, religinėm
bendruomenėm renkantis darbuotojus, juos priimant į darbą arba
atleidžiant taikyti reikalavimą dėl tikėjimo. Šis darbo kodekso
straipsnis derinamas su Europos Sąjungos direktyva.


Kita kodekso nuostata sako, kad savininko ar įmonės pavadinimo
pakeitimas, įmonės sujungimas ar padalijimas, žodžiu, reorganizavimas,
negali būti teisėta priežastis darbo santykiams su darbuotoju nutraukti.


„Verslas mėgdavo  keičiant verslo pavadinimą arba šeimininkus  versti
visus darbuotojus vėl perrašyti sutartis, vienas panaikinti, kitas
parašyti. Pataisome nuostatą, kad verslo pasikeitimas, darbdavių
pasikeitimas  neįgalioja darbuotojus su jais nutraukti sutartis ir vėl
iš naujo  sudarinėti ir tokiu būdu užsiimti ir valymu ir atleidimu,
neišmokant tam tikrų kompensacijų. Žodžiu tęstinumas išlieka, jeigu
vienas verslas pakeičia kitą, verslininkas pakeičia kitą verslininką“, –
sako Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas.


Prieš nuspręsdamas  įmonę reorganizuoti arba priimdamas kitus
sprendimus, kurie turėtų esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai,
darbdavys dėl to turėtų informuoti darbuotojų atstovus ir tartis su jais
dėl priemonių galimiems padariniams išvengti. Darbo kodekse ketinama
įteisinti, kad jeigu pareigoms užimti organizuojamas konkursas, tai iki
konkurso asmuo į šias pareigas gali būti priimtas pagal terminuotą darbo
sutartį ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.


Dar ketinama apsispręsti dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų. Jeigu
darbuotojai iki 2012 m. lapkričio 1 dienos turi nepanaudotų kasmetinių
atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turėtų jas išnaudoti iki
215-tųjų lapkričio 1-osios.


„Jau nuo 2015 metų lapkričio 1 dienos pradės galioti nuostata, kad
jeigu žmogus turės daugiau kaip  3 metus atostogų, tai kompensaciją jis
gaus tik už tris metus“, – sako A. Sysas.


Šias nuostatas Seimui priėmus dar šiemet, jos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios dienos.


Virginija Motiejūnienė, LRT Televizijos Naujienų tarnyba