2012 m. spalio 17 d.
Spalio 16 d., antradienį, vyko LR Trišalės tarybos posėdis, kuriame daugiausiai dėmesio buvo skiriama darbo ginčų komisijų veiklos reglamentavimui – svarstomi komisijų nuostatai, komisijų narių išlaidų apmokėjimo tvarka. Kadangi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė tik dalinę informaciją (nebuvo teikti darbdavių, Teisingumo ministerijos ir kiti gauti pasiūlymai), klausimas perduotas svarstyti Darbo santykių komisijai prie Trišalės tarybos ir lapkričio 20 d. bus nagrinėjamas pakartotinai. Taip pat buvo sprendžiami klausimai dėl paslaugų kvitų, LR Azartinių lošimų įstatymo keitimo ir kt.


Profesinės sąjungos mato grėsmę, susijusią su minėtais paslaugų kvitais – nuo darbo santykių pereinama prie civilinių santykių. Norint sumažinti nelegalaus darbo grėsmę, buvo sutikta su tokių kvitų įvedimu, tačiau pasiūlyta numatyti įstatymo, reglamentuojančio paslaugų kvitus, galiojimo terminą (iki 2 metų) bei įvesti privalomą civilinį draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija