2012 m. rugsėjo 11 d.
Rugsėjo 13 – 14 d. Belgijoje (Briuselyje) vyks baigiamoji konferencijų ciklo „Socialinio sektorinio dialogo stiprinimas naujose valstybėse narėse” konferencija, kurioje dalyvaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovas, Klaipėdos regiono koordinatorius, Raimondas Tamošauskas.

Konferencijos programoje numatytas sąlygų ir poreikių socialiniam dialogui naujose valstybėse narėse bei valstybėse kandidatėse aptarimas, diskusija dėl asociacijų laisvės, kaip išankstinės sąlygos socialinio dialogo vystymuisi, mokymo vadovo apie socialinį dialogą profesinėms sąjungoms pristatymas bei kitų klausimų nagrinėjimas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija