2012 m. rugsėjo 3 d.
Rugpjūčio 30 d. Lietuvos profesinių sąjungų Koordinacinio centro posėdyje buvo svarstomi klausimai dėl naujos darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos bei „nacionalinio” susitarimo. Posėdyje dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Vilius Mačiulaitis, kuris informavo, kad jau pradėti ruošti reikalingi dokumentai: Individualių darbo ginčų komisijų (IDG) nuostatai, Reglamentas ir dokumentai dėl IDG komisijos narių posėdžių apmokėjimo.

Ginčą spręs 3 komisijos nariai, kurie gali keistis, priklausomai nuo nagrinėjimo klausimo, jo specifikos ir sudėtingumo. Todėl būtų tikslinga, kad Komisijose dalyvautų įvairių profesinių sąjungų atstovai.

IDG komisijos bus formuojamos teritorinių principu, jos dirbs ne tik Darbo inspekcijų patalpose, bet galės nuvykti ir į rajoną, kur kilęs ginčas, arba net į pačią įmonę ar organizaciją. Gautas pažadas, jog, kai bus paruošti Komisijų veiklai reikalingi dokumentai, prieš juos atiduodant tvirtinti Vyriausybei, profesinės sąjungos galės su jais susipažinti, siūlyti savo pastabas ir pasiūlymus.  

Svarstant siūlomą „nacionalinį“susitarimą Koordinacinio centro posėdyje buvo pritarta nuomonei dalyvauti ruošiant susitarimą, tačiau nevadinti jo nacionaliniu. Susitarimui siūlomas pavadinimas – susitarimas tarp darbdavių, profesinių sąjungų ir politinių partijų, į jį sutarta siūlyti darbuotojams palankius punktus, kurių vykdymą vėliau būtų galima  patikrinti.


Algirdas Rauka

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija