2012 m. rugpjūčio 31 d.
Per 2012 m. pirmąjį pusmetį AB „Gubernija“ patyrė neaudituotą 123,69 tūkst. litų nuostolį. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu bendrovė uždirbo 99,96 tūkst. litų pelną. Įmonės atstovai teigia, jog nuostolis per ataskaitinį laikotarpį patirtas dėl padidėjusių finansinės veiklos sąnaudų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija