2012 m. rugpjūčio 31 d.
Vilniaus vertybinių popierių biržoje skelbiama, kad AB „Anykščių vynas“ 2012 m. pirmąjį pusmetį patyrė 1,9 mln. Lt  nuostolių (prieš apmokestinimą). 2012 m. pirmojo pusmečio pardavimų pajamos sudaro 4,3 mln. Lt ir lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 50 procentų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija