2012 m. rugpjūčio 14 d.
Šiais metais darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki 12 metų, įsigaliojo Darbo kodekso lengvata, suteikianti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Kadangi ši garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, ja turės teisę pasinaudoti ir tėvai, kurių vaikams iki 12 metų mokslo metų pradžios šventė jų mokykloje rengiama rugsėjo 3-ąją. Ši garantija netaikytina darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, t.y. turintiems visą papildomą poilsio dieną per mėnesį.

www.vdi.lt informacija