2012 m. liepos 27 d.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, liepos 26 d. šalyje buvo registruota 210,1 tūkst. bedarbių – 10,43 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Liepos 20–26 dienomis bedarbio statusas suteiktas 6,7 tūkst. darbo ieškančių žmonių – beveik tūkstančiu mažiau nei ankstesnę savaitę. Tarp naujųjų bedarbių mažiau ir jaunimo iki 25 metų amžiaus – 2,5 tūkst. arba 37,2 proc.

 

Darbdaviai įregistravo 3,5 tūkst. laisvų darbo vietų. Trys iš keturių darbo pasiūlymų buvo skirti neterminuotam darbui. Gausiau tokių darbo pasiūlymų – statyboje, administracinėje ir aptarnavimo veikloje apdirbamojoje gamyboje, didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, informacijos ir ryšių, transporto ir saugojimo veiklose.

 

Per savaitę užimtumas suteiktas 5 tūkst. bedarbių: teritorinių darbo biržų specialistai jiems padėjo įsidarbinti, pasiūlė dalyvauti laikino užimtumo priemonėse, įsigyti verslo liudijimą. 

 

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 33,3 tūkst. (arba 15,8 proc.) registruotų bedarbių.

www.ldb.lt