2012 m. liepos 16 d.
Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą pasiekė Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) Asociacijų laisvės komiteto ataskaita, kurioje analizuojamas įmonėje UAB „Švyturys – Utenos alus” neleisto organizuoti streiko atvejis. Ištyręs vykusio ginčo situaciją bei pateiktus dokumentus, Komitetas prašo papildyti informaciją, atsiųsti ginčo metu galiojusią įmonės kolektyvinę sutartį bei kontroliuoti kaip vyksta tolesnis įmonės bendravimas su profesine sąjunga.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija