2012 m. liepos 17 d.
Liepos 17 d. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje rengė specializuotus įmonių socialinės atsakomybės mokymus, skirtus maisto pramonės įmonėms. Juose dalyvavo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais. Mokymuose buvo supažindinta su konkrečių sektorių klausimais, susijusiais su įmonių socialine ir aplinkosaugine atsakomybe, mokoma įvertinti įmonių poreikius, diegiant socialinės atsakomybės principus, bei parengti konkrečius ĮSA diegimo planus.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija