2012 m. liepos 11 d.
Vakar, liepos 10 d., vykusiame LR Trišalės tarybos posėdyje buvo pristatytas naujojo Nacionalinio susitarimo projektas.

Vienas NS iniciatorių  Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas teigė, jog susitarimo rengimo procesas yra viešas ir visi galį teikti pasiūlymus. Pasak D.Arlausko,  susitarimą reiktų pasirašyti dar iki Seimo rinkimų; NS esą neturėtų būti detalus, o tik būtų susitarta dėl tam tikrų principų.

Verslo darbdavių lyderio teigimu, pasirašyti NS būsią siūloma ir aštuonių pagrindinių politinių partijų („prognozuojamų, turinčių kažkokias vertybes“) vadovams, o po rinkimų dokumentą pasirašiusios šalys detalizuotų jį sudarydamos veiksmų planą.

Pasisakydamas dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į susitarimą pranešėjas pastebėjo, kad jų įregistruota daug, tačiau „tikrų žaidėjų“ stingą.

D. Arlauskas kritikavo profesines sąjungas, kurios esą „gudrauja“ prieš rinkimus ir nesako pozicijos, o jau kai reikią dėti tašką, tada pradedančios teikti siūlymus.

Vyriausybės atstovas Ramūnas Stanionis, sveikindamas iniciatyvą, teigė, jog susitarimo iniciatorėmis turėjusios būti profesinės sąjungos.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) generalinė sekretorė Janina Matuizienė, (atstovavusi LPSK už Gražiną Gruzdienę), teigė, jog profsąjungos jaučiančios spaudimą dėl šio projekto, nors jų atstovai Trišalėje taryboje net nėra gavę įgaliojimų iš savo narių, ar apskritai dalyvauti derybose dėl NS, „net nekalbant apie jo turinį“. LPSK atstovė stebėjosi, kodėl vasarą skubama svarstyti tokį svarbų dokumentą. D.Arlauskas į tai replikavo: šiandien projektas tik pristatytas, tad profsąjungos turinčios progą ir laiko informuoti savo narius, tačiau iki spalio reikią dokumentą pasirašyti.

LPSK atstovas Aleksandras Posochovas teigė, jog jau turima karčios bendradarbiavimo su Vyriausybe: vienaip susitariama – kitaip Vyriausybė pasielgia. Tai viena iš priežasčių, kodėl profsąjungos tokių susitarimų projektus pasitinkančios rezervuotai.

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos (ji nėra Trišalės tarybos narė) atstovas Artūras Mackevičius, paprašęs žodžio pareiškė, kad pateiktas projektas yra „stambaus kapitalo apsidraudžiamasis dokumentas“. Apsidraudžiama esą nuo nuo to, kad politinei valdžiai krypstant į kairę neįvyktų didelių pasikeitimų, ypač mokesčių politikos srityje. Anot A.Mackevičiaus, iš Europos įvairių institucijų, Tarptautinio valiutos fondo vis sulaukiame pretenzijų, kad Lietuvoje mokesčiais yra labai suvaržytas darbas, kai kapitalas čia kvėpuoja labai laisvai. Štai šią padėtį esą stambusis kapitalas ir nori išlaikyti, o NS pasirašiusios partijos, šiuo metu tik galvojančios, kaip iš viso patekti į valdžią, į dokumentą labai nesigilins, o  jį pasirašiusios paklius į spąstus.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Mykolas Aleliūnas pasiūlė iš pradžių  atsigręžti į 2009 m. pasirašytąjį NS, įvertinti, kas buvo įvykdyta, kas ne, ir tik tada pradėti svarstyti naująjį projektą.

Trišalės tarybos posėdyje, be minėtų profsąjungininkų, dar dalyvavo LPSK vicepirmininkas Algirdas Kvedaravičius, LPS „Solidarumas” vadovė Aldona Jašinskienė, Lietuvos darbo federacijos pirmininkės pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.

 

Visą Nacionalinio susitarimo tekstą rasite čia.


R.Motiejūnaitė-Pekkinen

www.lprofsajungos.lt