Lietuvos atstovai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete – Stasys Kropas, Gintaras Morkis, Alfredas Januška, Gražina Gruzdienė, Daiva Kvedaraitė, Inga Preidienė, Mindaugas Maciulevičius ir Indrė Vareikytė, liepos 11 d. susitiko su Europos Komisijos atstovais dėl EK pateiktų rekomendacijų Lietuvai. Susitikime Europos Komisiją atstovavo Agnė Geniušaitė (atsakinga už programą Europa 2020, konkurencingumą ir inovacijas), Ina Šeščilienė (Užimtumas, soc. reikalai ir įtrauktis), Diana Eriksonaitė (Užimtumas, soc. reikalai ir įtrauktis),  Julda Kielytė (ekonomistė-analitikė), Zornitsa Kutlina-Dimitrova (ekonomistė – apmokestinamas kapitalas ir darbas). Susitarta tokius susitikimus rengti reguliariai. Kitas susitikimas planuojamas rugsėjo mėnesį.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija