2012 m. liepos 9 d.
Liepos 9 d. vyko neeilinis LPSK Valdybos posėdis. Kadangi nesusirinko kvorumas, posėdyje sprendimai nebuvo priimami. Buvo pasiūlytą, kad liepos 10 d. vyksiančiame LR Trišalės tarybos posėdyje būtų svarstomi tik klausimai dėl Trišalės tarybos pirmininko rinkimų bei kito posėdžio datos ir darbotvarkės. Taip pat buvo pasiūlyta LPSK atstovams nedalyvauti derybose dėl Nacionalinio susitarimo, nes LR Vyriausybė iki šiol nesilaikė susitarimų su socialiniais partneriais. Galutinį sprendimą šiuo klausimu pasiūlyta priimti kitame Valdybos posėdyje. 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija