2012 m. birželio 18 d.
Birželio 14 d. Seime įregistruotas Darbo kodekso pakeitimų paketas, sukėlęs daug aistrų visuomenėje ir profesinių sąjungų pasipriešinimą. Primename, kad Trišalėje taryboje buvo susitarta tik dėl kai kurių punktų, tačiau Vyriausybė į tai neatsižvelgė ir nutarė lemiamą žodį suteikti Seimui

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184, 194, 202, 206, 256, 297 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 116, 190 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas teikiamas atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministro sudarytos darbo grupės tobulinti darbo santykių reglamentavimą, kad būtų padidintas jų lankstumas ir užtikrintas užimtumo saugumas pateiktus siūlymus. Pasiūlymai gauti iš darbdavių organizacijų, valstybinių institucijų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko teikiamas įstatymo projektas (čia galite rasti lyginamąjį variantą), pasak aiškinamojo rašto, „parengtas siekiant padidinti darbo santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, nedarbo mažinimą, jaunimo įdarbinimą, administracinės naštos mažinimą, darbo rinkos modernizavimą, kartu darbo santykių reglamentavimą derinti su darbuotojų saugumo užtikrinimu”.

Vyriausybė įsitikinusi, kad „labai griežti darbo teisės aktai trukdo veikti darbo rinkai“. Be to, remiamasi ES Taryba rekomendacijomis, kuriomis siūloma „Lietuvai 2011-2012 m. didinti darbo rinkos lankstumą ir tuo tikslu keisti su darbu susijusius teisės aktus, kad jų nuostatos taptų lankstesnės ir būtų galima geriau naudotis terminuotomis sutartimis“.

Tuo tarpu Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos žurnalistų sąjunga birželio 15 d. išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad „LR Vyriausybė, apsisprendusi įteikti LR darbo kodekso pakeitimų paketą LR Seimui, daro tai ignoruodama LR trišalės tarybos posėdžio metu išsakytą socialinių partnerių nuomonę. Šitaip elgdamasi Vyriausybė pažeidžia esminius socialinio dialogo principus bei remia šešėlinį verslą, nes siūlo:

nebeteikti darbuotojams atsiskaitymo lapelių, kur šiuo metu aiškiai nurodomas dirbtas laikas, viršvalandžiai, priedai ir išmokėtos sumos;

– panaikinti pavyzdinę darbo sutarties formą;

– panaikinti darbo pažymėjimus;

siekia įteisinti vergovę, nes siūlo:

– neriboti darbo dienos trukmės;

– įvesti darbo laiką iki 78 val. per savaitę;

– panaikinti papildomas atostogas už nesaugias darbo sąlygas ir ypatingą darbų pobūdį;

– įvesti terminuotas darbo sutartis;

– mažinti apmokėjimą už viršvalandžius“.

Profesinės sąjungos stebisi, iš kur atsiras naujų darbo vietų, jei siūloma leisti jau įdarbintiems darbuotojams dirbti iki 78 valandų per savaitę? 

„Esame įsitikinę, jog tokio svarbaus dokumento, kaip LR darbo kodekso keitimui privalu rasti bendrus sprendimus, kuriems pritartų visi socialiniai partneriai“, – teigiama profsąjungų pranešime spaudai.


PN inf.
www.lprofsajungos.lt