2012 m. birželio 6 d.
Šiandien, birželio 6 d., LR Vyriausybės puslapyje pasirodė ministro pirmininko patarėjo ekonomikos ir finansų klausimais, Mykolo Majausko, komentaras apie Darbo kodekso pakeitimų paketą bei dėl jo vykusias derybas Trišalėje taryboje.  „Deja, reikia konstatuoti, jog Trišalei Tarybai nepavyko sutarti dėl svarbiausių darbo kodekso pakeitimų. Teikiami pakeitimai iš esmės nepalengvins naujų darbo vietų kūrimo ir nesudarys galimybių esamiems darbuotojams mokėti didesnius atlyginimus.

Profesinių sąjungų neatsakingas elgesys ignoruoja ne tik Europos Komisijos rekomendacijas peržiūrėti darbo santykių reglamentavimą, bet nepastebi ir skaudžių Lietuvos nedarbo, ypatingai jaunimo, problemų“, – teigia Mykolas Majauskas, Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir finansų klausimais.

Anot M. Majausko, belieka tik paklausti, kokio gilumo krizės Lietuvai reikia, kad būtų modernizuotas darbo santykių reguliavimas? Pagrindinės nuostatos, sukeliančios papildomą administracinę naštą verslui – nelankstus darbo laikas, terminuotų sutarčių sudarymo ribojimas, ilgi įspėjimo terminai ir didelės išeitinės kompensacijos – lieka galioti.

Primename, jog Europos Komisija nekartą rekomendavo Lietuvai didinti darbo rinkos lankstumą ir tuo tikslu keisti su darbu susijusius teisės aktus, kad jų nuostatos taptų lankstesnės ir būtų galima geriau naudotis terminuotomis sutartimis. Taip pat pabrėžiamas ir darbo laiko nelankstumas bei ilgi įspėjimo terminai. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal paskutinį 2010 metais Pasaulio banko atliktą verslo sąlygų vertinimą Lietuvos darbo santykių reglamentavimas yra 120 vietoje iš 183 vertinamų šalių.

www.lrv.lt