2012 m. birželio 5 d.
Birželio 6 – 7 d. 12 val. Transporto darbuotojai ir profesinių sąjungų atstovai rengs piketus prie LR Vyriausybės ir kai kurių ministerijų, siekiant paremti PVM įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų numatytas lengvatinio 9% PVM tarifo taikymas keleivių vežimo paslaugoms.

Keleivių pervežimo paslauga yra viešąjį interesą tenkinanti socialinė paslauga, kurią iš dalies finansuoja savivaldybės, be to, viešojo transporto paslaugų kainą nustato savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gyventojų perkamąja galią, t.y. vežėjai patys negali nustatyti savo teikiamų paslaugų kainų, o nustatytos bilietų kainos nepadengia pervežimo kaštų;

2008 metais PVM tarifas keleivių vežimo paslaugoms padidintas nuo 5% iki 21%, t.y. daugiau negu 4 kartus, o, padidinus PVM tarifą, išaugo mokesčio dalis nustatytoje bilieto kainoje, todėl bendrovės gavo vidutiniškai 12-14% mažiau pajamų nuo kiekvieno parduoto bilieto;

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (anksčiau UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“) dėl to 2011 metais prarado apie 24,5 mln. Lt pajamų, lyginant su pajamomis, kurias bendrovė būtų gavusi esant 5 proc. PVM tarifui;

skaičiavimai rodo, kad nustačius 9 proc. lengvatinį PVM tarifą, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ per metus atsilaisvintų apie 10 mln. Lt apyvartinių lėšų, kurias bendrovė galėtų panaudoti transporto priemonių atnaujinimui, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir kitoms bendrovės darbuotojų socialinėms programoms įgyvendinti;

Dėl padidinto PVM tarifo kuo toliau, tuo labiau tai atsiliepia įmonės darbui: trūksta apyvartinių lėšų, auga skolos mokesčių inspekcijai, didėja įsiskolinimai tiekėjams, nevykdomi įsipareigojimai darbuotojams pagal kolektyvines sutartis, ne pilnai išmokami atlyginimai ir t.t.

Iškilusias problemas būtų galimą spręsti, didinat bilietų kainas, tačiau tai dar labiau pablogintų paprastų vilniečių gyvenimą, todėl valstybei naudinga nustatyti 9 proc. lengvatinį PVM tarifą, nes:
lengvatinį PVM tarifą keleivių vežimo paslaugoms taiko 19 iš 27 Europos Sąjungos šalių;

Transporto darbuotojai ir profesinių sąjungų atstovai įsitikinę, kad keleivius pervežantys vairuotojai ir kiti transporto darbuotojai yra nusipelnę oraus atlyginimo už atliekamą darbą, nesibaiminant skurdo ribos ir turėti galimybę ne tik pragyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo, bet ir kaupti lėšas įvairiam ilgalaikiam turtui įsigyti. Užtikrinto savo finansine padėtimi darbuotojo darbas yra saugesnis.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, buvo kreiptasi į Seimo narius su prašymu paremti PVM įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų numatytas lengvatinio 9% PVM tarifo taikymas keleivių vežimo paslaugoms.

Kadangi politikai neturi vieningos nuomonės, vyksta ginčai, kreipiantis į LR Vyriausybę ir kitas, galinčias daryti įtaką institucijas, bus organizuojama piketų serija prie Vyriausybės, kai kurių ministerijų, minimaliu, o vėliau, vadovaujantis susirinkimų įstatymu, ir maksimaliu galimu dalyvių skaičiumi. Dar vėliau neatmetamas poreikis organizuoti kolektyvinius ginčus ir streikus.

Transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacija