2012 m. birželio 5 d.
Birželio 5 d., antradienį, Lietuvos radijo (LR1) laidoje „Nuo algos iki algos vyko diskusija apie socialinio dialogo stiprinimą pramonės sektoriuje kolektyvinių derybų keliu. Buvo aptartos darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos, jų atstovavimas darbuotojams, interesų derinimo procedūros. Laidoje dalyvavo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija